top of page

จดหมายจากคนสองโลก"มันไม่ได้ง่าย ที่เราจะมีโอกาสได้เจอคนที่ยืนอยู่บนสองโลก..
เราไม่ได้เรียกมันว่าความจริงหรือความฝัน 
เพราะหลาย ๆ ครั้งมันก็ไขว้กันอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกัน เราแยกมันเป็นโลกแห่งความเป็นจริง และโลกแห่งความงาม มากกว่า เพราะหลาย ๆ ครั้งที่ความจริงไม่งาม และความงามไม่จริง แต่การมองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในความจริง หรือการเข้าใจความจริงท่ามกลางความงามน่าจะเป็นมากกว่าพรสวรรค์หรือความสามารถ แต่มันคือสัญชาติญาณ ที่ไม่ได้ฝึกฝนมาจากการเขียนอ่าน ฟังคำสอนของบิดามารดา ครูบาอาจารย์แต่อย่างใด แต่มันเกิดมาพร้อมสภาวะจิตที่เติบโตและสุกงอมในตัวมันเอง เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา แต่งดงาม"

จากจดหมายถึงคนสองโลก
ปฐวี วิรานุวัตร

มินามิ อุโนนุมะ
มีนาคม ๒๐๑๕

ผมอยากจะเกริ่นนำเรื่องราวต่อไปนี้ ด้วยประโยคด้านบน..


ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ โครงการเล็ก ๆ ที่พวกเรากำลังรวบรวมจัดทำกันอยู่


"จดหมายจากคน 2 โลก" เปรียบเสมือน แผนผังการเกินทางครั้งสำคัญของพวกเราอีกครั้ง ก่อนออกเดินทางต่อไปในขวบปีที่ 6 นับตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 เป็นต้นมา โดยมี Grey House เป็นฐานที่มั่นทางความคิด และ การวางแผนสำคัญทั้งหมดของ ALTERNATIVE UNIVERSE


ภาพ และ บทความด้านบน ช่วยเตือนสติ และ ทำให้มานั่งย้อนคิด ถึง "สิ่ง" "ช่วงเวลา" และ "ผู้คน" ที่ทำให้มีโอกาสคิดทบทวน ในช่วงที่ใช้ชีวิตและเดินทางที่ญี่ปุ่นมากกว่า 2 ปี และ ไม่นับจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ช่วงราว ๆ ปี 1989 ที่มีโอกาสได้เดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ครั้งแรก ก่อนที่จะเริ่มร่างโครงสร้างบริษัท Alternative Universe ซึ่งจริง ๆ แล้ว สิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นก่อนหน้า Alternative Universe อีกคือ Season Maniac และ Projectionist ASIA


13 views0 comments

Commentaires


bottom of page