ธนชัย "ชวนชม" - Ichiko Aoba + Thee Chaiyadej

Updated: May 12, 2020

CO-EVENT MANAGEMENT​

7 July 2018

LOCATION : ROCK ACADEMY, BANGKOK
คอนเสิร์ตครั้งแรกที่"ป๊อด ธนชัย อุชชิน" ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้คัดสรรจัดแสดง ( Curator ) และในโชว์แรกที่จะเกิดขึ้นนี้

นำเสนอบรรยากาศอบอุ่น ใกล้ชิด ในแบบเดี่ยวอคูสติก ของ 2 ศิลปินจากฝั่งไทยและญี่ปุ่นมาอยู่บนเวทีเดียวกันคือ Ichiko Aoba และ ธีร์ ไชยเดช

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Press Report & Summary

(More Info coming soon*) Tech Start-Up (Alternative Universe Co., Ltd.) Techsauce World Global Summit 2020 https://summit.techsauce.co/exhibitors/alternative-universe-co-ltd Creative Space https://art