1987

2000

2005

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Patavee

Managing Director

สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในปี 2015 จาก Graduate School of International Management, Master of E-Business Management จาก International University of Japan โดยงานวิจัยหลักคือ

Corporate Level Strategy ภายใต้การดูแลของ Prof. Kimio Kase ปฐวีได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อต่อรัฐบาลญี่ปุ่นให้ได้รับทุนสูงสุดจาก Monbukagakusho 文部科学省 มอบโดยอดีต IUJ President, Prof. Shinichi Kitaoka จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ แผนการดำเนินการด้านการพัฒนาด้าน International Social Infrastructure Development แลกเปลี่ยนโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2005 ปฐวีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Film & Television จาก Faculty of Humanity and Social Science,                 Bond University ประเทศออสเตรเลีย งานภาพยนตร์วิทยานิพนธ์ของปฐวี ซึ่งถ่ายทำด้วยฟิล์ม super 16 mm. เป็นงานจำลองภาพความทรงจำของเขากับพ่อครั้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลจาก Dean Award และ ได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของชั้นปี ก่อนได้รับรางวัล Young Thai Artsit Award โดย SCG Foundation ในปี 2006 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัล รัตน์ เปสตันยี ใน Thai Short Film & Video Festival ครั้งที่ 10

ในปี 2008 โปรเจค ‘Stratosphere’, Creative Documentary ขนาดยาวของปฐวีที่ว่าด้วยเรื่อง “การเดินทางของคนหนุ่มสาวที่หนีออกจากบ้านไปเริ่มต้นชีวิตในป่า อันมีผลสัมพันธ์มาจากอานุภาพของดวงดาว” ได้รับคัดเลือกจาก Produire au Sud จาก Nantes Film Festival, ประเทศฝรั่งเศส และ World Film Festival of Bangkok และต่อเนื่องจนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมผลิตงานภาพยนตร์กับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่จากเอเชีย ที่ Asian Film Academy (AFA) โดยได้ Directing and Cinematography Mentor อย่าง            Hou Hsiao-hsien, Arthur Wong และ Brillante Mendoza ในช่วง Busan International Film Festival 2008  

ในปี 2010 ปฐวี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์-โทรทัศน์ระดับสูง และเริ่มงานในฐานะ Co-Producer ให้กับภาพยนตร์เรื่องแรกของ ต้องปอง จันทรางกูร    “ปาดังเบซาร์”        (I Carried You Home)  ปฐวีเข้าร่วมประกวดที่ Thai Film Pitching ที่ Alliance Francaise Bangkok และชนะการประกวด     ส่งผลให้โปรเจคดังกล่าวถูกเชิญไปพบกับ Potential Investors ที่ Cannes International Film Festival 2010 ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์   ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ Official Selection และ World Premier ที่ Busan International Film Festival ในปี 2012  และ เดินทางไปหลายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทั่วโลก  ก่อนได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ สาขา Cinematography ยอดเยี่ยม และ ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม

ในปีเดียวกันนั้น ปฐวี ได้ริเริ่มก่อตั้ง Doi Saket International Film Festival (DSIFF) ร่วมกับทีมงานหลายประเทศ ทั้งอิตาลี อังกฤษ และ ญี่ปุ่น เขารับหน้าที่เป็น Festival Director กำหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตร์เทศกาลภาพยนตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ทั้งในแง่ของรูปแบบการฉาย สถานที่ฉาย การเข้าถึงคนดู โดยคัดเลือกภาพยนตร์กว่า 150 เรื่อง จาก 25 ประเทศทั่วโลก นำมาจัดฉายให้ผู้คนในชุมชนเข้าชมฟรี จำนวน 13 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 8 วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากการสนับสนุนและความร่วมมือของ Japan Foundation, Alliance Francaise, Electric Eel Films, Reading Room Bangkok

ปฐวีมีโอกาสร่วมงานกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ในฐานะ Project Manager ให้กับบริษัท Kick the Machine Films ในโปรเจค Exploding Cinema ซึ่งบริษัทจัดร่วมกับ Geneva School of Arts and Design ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ในปี 2013 ปฐวีได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ประเทศจีน และ ญี่ปุ่น  โดยได้รับทุนจาก Peking University ในการศึกษาด้าน Economics และต่อด้วยปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ในปี 2015 ปฐวีได้ก่อตั้ง Projectionist ASIA องค์กรที่สนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ Intellectual Property Management และ International Co-Production สำหรับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ในเอเชีย ภายใต้การบริหารงานของ Alternative Universe Co., Ltd.  ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง Director, Business Development ที่กลุ่มบริษัท World L.P.G. Group ผลักดันในเรื่อง Business Diversification & Strategic Expansion, Joint Venture & Partnership, Corporate Identity & Brand Positioning, Innovation & New Product Development 

ในปี 2018 บริษัท Alternative Universe Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ และ สำนักงานย่อยสาขาแรกอยู่ที่ถนนเจริญกรุงฯ เป็น Alternative Space ขนาดเล็ก ชื่อ Slure (สลัว) ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมโดย วิน  โรจนเสถียร  เป็นบริษัทที่มุ่งหวังที่จะเติบโตไปเป็น Corporate ที่เชี่ยวชาญด้าน Social Infrastructure Development ในประเทศไทยและเอเชีย 

Bond University, Goldcoast, Australia

Pai, Thailand

Gwangju, South Korea

Bangkok, Thailand

Alternative Universe Co., Ltd.

Officially Registered

Bangkok, Thailand

Bangkok, Thailand

Bangkok, Thailand

"Stratosphere" Cretive Documentary

10th Thai Short Film & Video Festival

Chiangmai, Thailand

Niigata, Japan