top of page
Image-empty-state.webp

Patavee Viranuvat

Co-Founder & Managing Director

ปฐวี วิรานุวัตร สำเร็จการศึกษาปริญญาโทในปี 2015 จาก Graduate School of International Management, Master of E-Business Management จาก International University of Japan  โดยงานวิจัยหลักได้รับแรงบันดาลใจหลักในระหว่างเรียนวิชา 'Corporate Level Strategy' ภายใต้การกำกับดูแลของ  Prof. Kimio Kase ( Kimio Kase is a Former Collaborator of IESE's Strategic Management Department. He earned his D.B.A. (Doctor of Business Administration) from Manchester University and his M.B.A. from IESE Business School. He also holds a degree in business science from ICADE and a B.A. from the Tokyo University of Foreign Studies. ) 

 

ปฐวี ได้รับคัดเลือกและเสนอชื่อต่อรัฐบาลญี่ปุ่นให้ได้รับทุนสูงสุดจาก Monbukagakusho 文部科学省 มอบโดยอดีต IUJ President, Prof. Shinichi Kitaoka จากแผนการดำเนินการด้านการพัฒนาด้าน International Social Infrastructure Development  และ โครงการแลกเปลี่ยนโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และ จากการทำงานอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2010 เรื่อยมา จากการได้รับการคัดเลือกจาก Japan Foundation ในโครงการ Jenesys ปฐวี ได้รับเชิญให้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นครั้งแรก ที่เมือง Sapporo 

ในปี 2005 ปฐวีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Film & Television จาก Faculty of Humanity and Social Science, Bond University ประเทศออสเตรเลีย งานภาพยนตร์วิทยานิพนธ์ของปฐวี ถ่ายทำด้วยฟิล์ม 16 mm. เป็นงานจำลองภาพความทรงจำของเขากับพ่อครั้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลจาก Dean Award และ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของชั้นปี ก่อนได้รับรางวัล Young Thai Artsit Award โดย SCG Foundation ในปี 2006 และเข้ารอบสุดท้ายรางวัล รัตน์ เปสตันยี ใน Thai Short Film & Video Festival ครั้งที่ 10 

ในปี 2008 โปรเจค ‘Stratosphere’, Creative Documentary ขนาดยาวของปฐวีที่ว่าด้วยเรื่อง “การเดินทางของคนหนุ่มสาวที่หนีออกจากบ้านไปเริ่มต้นชีวิตในป่า อันมีอิทธิพลมาจากอานุภาพของดวงดาว” ได้รับคัดเลือกจาก Produire au Sud จาก Nantes Film Festival, ประเทศฝรั่งเศส และ World Film Festival of Bangkok และต่อเนื่องจนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมผลิตงานภาพยนตร์กับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่จากเอเชีย ที่ Asian Film Academy (AFA) โดยได้ Directing and Cinematography Mentor อย่าง Hou Hsiao-hsien, Arthur Wong และ Brillante Mendoza ในช่วง Busan International Film Festival 2008

ในปี 2010 ปฐวี ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์-โทรทัศน์ระดับสูง และเริ่มงานในฐานะ Co-Producer ให้กับภาพยนตร์เรื่องแรกของ ต้องปอง จันทรางกูร “ปาดังเบซาร์” (I Carried You Home)  ปฐวีเข้าร่วมประกวดที่ Thai Film Pitching ที่ Alliance Francaise Bangkok และชนะการประกวด  ส่งผลให้โปรเจคดังกล่าวถูกเชิญไปพบกับ Potential Investors ที่ Cannes International Film Festival 2010 ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ Official Selection และ World Premier ที่ Busan International Film Festival ในปี 2012  และ เดินทางไปหลายเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติทั่วโลก  ก่อนได้รับรางวัลสุพรรณหงส์ สาขา Cinematography ยอดเยี่ยม และ ดารานำฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม

 

หลังจากการตั้งคำถามที่มีต่อผลงานภาพยนตร์มากมายที่ถูกทอดทิ้ง ปฐวี ได้ผลักดัน และ ทำงานร่วมกับทีมงานหลักอย่าง ทศพล บุญสินสุข  เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์  ศศิวิมล วงศ์จรินทร์  และ อีกหลาย ๆ ท่านในทีม จนสร้าง Doi Saket International Film Festival (DSIFF) 2010  (https://dsiff-blog.tumblr.com)  และ ทำงานร่วมกับทีมงานหลายประเทศ ทั้งอิตาลี อังกฤษ และ ญี่ปุ่น เขารับหน้าที่เป็น Co-Founder & Festival Director กำหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตร์เทศกาลภาพยนตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ทั้งในแง่ของรูปแบบการฉาย สถานที่ฉาย การเข้าถึงคนดู โดยคัดเลือกภาพยนตร์กว่า 150 เรื่อง จาก 25 ประเทศทั่วโลก นำมาจัดฉายให้ผู้คนในชุมชนเข้าชมฟรี จำนวน 13 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 8 วัน มีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน จากการสนับสนุนและความร่วมมือของ Japan Foundation, Alliance Francaise, AUA,  Electric Eel Films, Reading Room Bangkok 

ปฐวีมีโอกาสร่วมงานกับ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ในฐานะ Project Manager ให้กับบริษัท Kick the Machine Films ในโปรเจค Exploding Cinema ซึ่งบริษัทจัดร่วมกับ Geneva School of Arts and Design ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในปี 2013 ปฐวีได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ประเทศจีน และ ญี่ปุ่น  โดยได้รับทุนจาก Peking University ในการศึกษาด้าน Economics และต่อด้วยปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในปี 2015 ปฐวีได้ก่อตั้ง Projectionist ASIA องค์กรที่สนับสนุนการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับ Intellectual Property Management และ International Co-Production สำหรับนักสร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ในเอเชีย ภายใต้การบริหารงานของ Alternative Universe Co., Ltd.  ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่ง Director, Business Development ที่กลุ่มบริษัท World L.P.G. Group ผลักดันในเรื่อง Business Diversification & Strategic Expansion, Joint Venture & Partnership, Corporate Identity & Brand Positioning, Innovation & New Product Development

 

ในปี 2018 บริษัท Alternative Universe Co., Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ ถนนสาทรใต้ และ สำนักงานย่อยสาขาแรกอยู่ที่ถนนเจริญกรุงฯ เป็น Alternative Space ขนาดเล็ก ชื่อ Slure (สลัว) ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรมโดย วิน  โรจนเสถียร  เป็นบริษัทที่มุ่งหวังที่จะเติบโตไปเป็น Corporate ที่เชี่ยวชาญด้าน Social Infrastructure Development ในประเทศไทยและเอเชีย

bottom of page