top of page

Last Day Promotion 'เราจะมาพบกันใหม่ yeah~ ' at Palam Palam MUSEUM

Sunday, May 2, 2021

 

พิเศษ! โปรโมชั่นก่อนการหยุดให้บริการชั่วคราว

💥รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้ว/การใช้จ่าย 1 ใบเสร็จ

(เฉพาะเมนู Thai Milk Tea, Chestnut Milk, Fresh Milk และ Honey Milk)

*บริการเฉพาะการสั่งกลับบ้านเท่านั้น

*งดรับเงินสด โดยคุณลูกค้าสามารถชำระผ่านการโอนจ่ายด้วย QR code

*ตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการ


และขอประกาศหยุดให้บริการทุกช่องทาง เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติในขณะนี้จนถึงวันที่ 14 พ.ค. 2564 และจะกลับมาเปิดให้บริการวันที่ 15 พ.ค. 2564 หรือหลังมาตรการ Lock down ได้คลี่คลาย

ทั้งนี้ ทางร้านคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก อย่างที่ให้ความสำคัญที่สุดมาเสมอ ทางร้านรอคอยที่จะได้ให้บริการทุกท่านได้อย่างเต็มที่อีกครั้งนะคะ

ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและกลับมาพบกันค่ะ


หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบ

หรือสอบถามเพิ่มเติม

HOTLINE: 0926656436

Line@: @palampalambangkok


 

Special Promotion for temporarily closed !

💥Free Drink 1 grass/ 1 receipt

(Thai Milk Tea, Chestnut Milk, Fresh Milk and Honey Milk Only)

*For Take Away and Delivery Only

*To avoid touching please make payment via QR code only

*Take your temperature and Wash your hands with Alcohol Hand Gel


Notice

Due to lockdown situation and to prevent the spread of COVID-19, Palam Palam MUSEUM will temporarily closed on Monday, 2 May 2021 until the lockdown situation will unfold. If there are any changes, we will inform everyone immediently. Thank you for your kind understanding and please stay safe everyone.


For more information please contact

HOTLINE: 0926656436

Line@: @palampalambangkok

28 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page